Akreditovaný kurz MŠMT (proces schvalování) v rozsahu 128 prezenčních hodin, jako novinka na trhu vzdělávání. Manažer kreditologického řízení. Je čas splnit si svůj sen o zaměstnání i budoucnosti.

Manažer Kreditologického řízení

Kurz je pro každého, kdo chce rozvinout svoje dovednosti v oblasti vedení lidí a zároveň získat praktické zkušenosti Manažera se zaměřením na kreditologické řízení. Důraz klademe na skutečné situace a problémy z reálného života kdy Kreditologická část nás učí jak odpovědnost přeměnit na důvěryhodnost a tu následně dále používat jako své aktivum. Kurz je vhodný jak pro zaměstnance firem tak pro ty, kteří chtějí na trhu práce dosáhnout svých vysněných cílů. Kurz je akreditován Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Čistá kvalifikace: Manažer kreditologického řízení (PK; v rozsahu 128 hodin teoretické výuky, z toho 128 hodin prezenčně ). MSMT-6741/2023-2.

Dostupnost Skladem
Kód: 90
39 000 Kč
Manažer Kreditologického řízení
business 4811931 1280
Akce Novinka

Popis:

Komu je kurz určen:

Je určen pro všechny, kteří chtějí efektivně využívat roli manažera a manažerské techniky. Budete umět efektivně využívat čas svůj i ostatních členů týmu. Naučíte se řídit změny v organizaci. Seznámíte se s uceleným přehledem vědomostí a dovedností a projdete praktickým tréninkem specifických dovedností potřebných pro efektivní vedení lidí. Účastníci kurzu si teoreticky zarámují jednotlivé oblasti a následně prakticky procvičí v rolových hrách, získají doporučení a zpětnou vazbu. Situace procvičené na tréninku mohou následně okamžitě aplikovat do praxe.   Všechny části jsou vedeny interaktivní formou, mentorským a koučujícím stylem výuky. Před kurzem je doporučeno vyplnit dotazník, který je poslán současně s pozvánkou. 

 

Forma kurzu: Prezenční

Hodinová dotace: 128

Doba trvání kurzu: 3 měsíce

 

OBSAH KURZU:

* Role a poslání manažera – rozdíl mezi manažerem a Manažerem kreditologického řízení, znalosti a dovednosti efektivního vedoucího pracovníka, styly vedení lidí, situační management, jakému stylu dávám přednost, kdy a jaký styl využít

* Efektivní komunikace vedoucího pracovníka, jednání s různými typy lidí, emocionální inteligence, jak předávat a přijímat informace, verbální a neverbální komunikace vedoucího pracovníka, osobní typologie

* Klíčové dovednosti manažera – od vize k efektivnímu splnění úkolu, jaké kroky musí manažer podniknout, aby byl jeho tým úspěšný, fáze plnění úkolu: analýza, plán, realizace, hodnocení a jejich kritické momenty

* Přijímání, rozdělování a stanovování cílů a úkolů – parametry dobrých cílů, od strategických až po operativu

* Delegování úkolů – jaké úkoly delegovat a jaké ne, příprava a vedení delegovacího rozhovoru, styly delegování – od příkazu po předání pravomocí, jak se vypořádat s námitkami, např. „to nepůjde“, „nikdy jsme to tak nedělali“ apod., motivování spolupracovníků a podřízených při plnění úkolů

* Kontrola a hodnocení úkolů a výkonu pracovníků – poskytování kritiky a pochvaly, podávání a přijímání zpětné vazby

* Budování výkonných týmů – skupina nebo tým, fáze vzniku týmu, co má vedoucí na starosti, týmové role – co sedí mně i mým lidem, jak sestavit efektivní tým

* Vedení porady – proč je řada porad ztrátou času – hlavní chyby a jak se jich vyvarovat – jak poradu připravit, moderovat i vyhodnotit, aby byla efektivní

* Sebeřízení v manažerské praxi – time management a stres management vedoucího pracovníka, jak si stanovovat priority, omezovat časožrouty, plánovat čas sobě i svým podřízeným, nenechat se vykolejit náhlými změnami a pracovním náporem, umění předcházet stresu, zvládat krizové situace, work-life balance, jak si dlouhodobě udržet vysokou míru osobní prosperity

* Kreditologické řízení – řízení důvěryhodnosti, vývoj a změny v řízení, nástroje kreditologického řízení, nástroj C-SMART jak nástroj pro udržení důvěryhodnosti a správného nastavení cílů

* Kreditologické myšlení – myšlení Rock&River, kreditologické pojmy a jejich znalost Vám usnadní možnost myslet zcela novým způsobem, důvěryhodnost jako řídící ukazatel, způsoby jak si udržet a zlepšit osobní rating

* Sebeřízení v kreditologii – řízení finanční svobody a jistoty splátek, naučíte se řídit s rezervami pomocí kreditologických kritérií a znalosti kreditních polštářů, stanovení vývoje, způsoby oceňování a predikce

 

 

 

 

METODY VÝUKY:

Moderovaná diskuze účastníků, maximální zaměření na procvičení praktických situací, hraní rolí, osobní testy, skupinové a samostatné práce, případové studie. Každému tématu je věnován ucelený blok zahrnující význam tématu pro praxi, zásady provádění a nácvik konkrétních modelových situací se zpětnou vazbou pro účastníky.